Jordi Romero

novembre, 2018

dis10nov20:00Jordi RomeroTribute to The Beatles20:00

Detalls

[:ca]Rememorant els anys 60’s: concert en homenatge als Beatles.

Jordi Romero és nascut a Vigo (Galicia), obté el títol de Professor Superior de Piano pel  Conservatori  Superior de Música del Liceu de Barcelona sota la tutela del Mestre Ramón Coll.

Especialitzat en l’acompanyament i la música de càmara,  la seva solidesa artística el porta a descobrir i treballar en àmbits molt diversos i complementaris que abarquen des de la música antiga on obté el Premi Nacional de Juventudes musicales, l’ Òpera; professor de repertori vocal en el Conservatori del Liceu, master classes, cursos i concursos internacionals de cant, co-repetició de Òperes i  els seus  dos CD’s editats; amb la soprano Yolanda Auyanet a Italia i a Espanya amb la soprano Cristina Obregón.

Sorpren, tanmateix, com cantant i compositor.  Swing, Jazz, Blues, música melòdica internacional, etc.

Múltiples concerts com a pianista i cantant avalen la seva professionalitat en tots aquests gèneres.[:es]Rememorando los años 60’s: concierto en homenaje a los Beatles.

Jordi Romero es nacido en Vigo (Galicia), obtiene el título de Profesor Superior de Piano por el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona bajo la tutela del Maestro Ramón Coll.

Especializado en el acompañamiento y la música de cámara, su solidez artística le lleva a descubrir y trabajar en ámbitos muy diversos y complementarios que abarcan desde la música antigua donde obtiene el Premio Nacional de Juventudes musicales, la Ópera; profesor de repertorio vocal en el Conservatorio del Liceo, master clases, cursos y concursos internacionales de canto, co-repetición de Óperas y sus dos CDs editados; con la soprano Yolanda Auyanet en Italia y en España con la soprano Cristina Obregón.

Sorprende, sin embargo, como cantante y compositor. Swing, Jazz, Blues, música melódica internacional, etc.

Múltiples conciertos como pianista y cantante avalan su profesionalidad en todos estos géneros.[:en]Remembering 60’s: tribute to The Beatles.

Jordi Romero was born in Vigo (Galicia). He obtained the title of Superior Piano Teacher at the Superior Conservatory of Music of the Liceo de Barcelona under the tutelage of Maestro Ramón Coll.

Specialized in accompaniment and chamber music, his artistic solidity leads him to discover and work in very diverse and complementary fields that range from ancient music where he obtains the National Musical Youth Award, the Opera; professor of vocal repertoire at the Conservatorio del Liceo, master classes, courses and international singing competitions, co-repetition of Operas and his two edited CDs; with the soprano Yolanda Auyanet in Italy and in Spain with the soprano Cristina Obregón.

He surprises, however, as a singer and composer. Swing, Jazz, Blues, international melodic music, etc.

Multiple concerts as a pianist and singer guarantee their professionalism in all these genres.[:]

X