Text Legal

ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL, CARRER BORDEUS 9 BAJ 08029 BARCELONA B-66852757, posa a disposició al seu lloc web www.musicartbarcelona.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI en el lloc web www.musicartbarcelona.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un usuari introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

L’accés al lloc web de ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals

PRIMERA.- El lloc web de ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL ha estat realitzat d’una banda, per tal de posar a disposició de tercers informació sobre les seves activitats i per l’altre, posar a disposició dels usuaris la possibilitat de contactar amb ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL per sol·licitar informació addicional.

SEGONA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

2.1.- La utilització del lloc web de ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d’articles existents en www.musicartbarcelona.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL prohibeix els següents:

2.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL o de tercers.

2.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spamming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”)

2.2.- ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

TERCERA CONTINGUTS. Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

3.1.- ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL utilitzant fonts internes i externes de tal manera que ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

3.2.- Tercers aliens a, ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL bé mitjançant col·laboracions directes al lloc web o bé presents a través de links a altres llocs web o als notícies d’altres llocs dels que no és titular ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL. ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL en cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links o hiperenllaços. L’USUARI que desitgi establir un hiperenllaç al seu lloc web al lloc web de ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en el referit lloc web.

3.3.- ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

QUARTA.- RESPONSABILITAT.-

4.1.- ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL en cap cas serà responsable de:

4.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius

4.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

4.1.3.- De les condicions o característiques dels articles que s’ofereixen en el lloc web.

ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL simplement posa en contacte a empreses i professionals que ofereixen o demanden aquests articles però no es responsabilitza de les negociacions o acords posteriors que realitzin aquestes empreses o professionals quedant únicament i exclusivament la bona marxa de la compravenda en mans d’aquests usuaris

4.2.- ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

4.3.- ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL assumeix les responsabilitats que puguin derivar-se de la prestació dels serveis que ofereix en els límits i tal com s’especifica en les diferents condicions generals de contractació dels serveis que es posen a disposició de l’usuari.

CINQUENA.- DRETS D’AUTOR I MARCA ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL.

SISENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SETENA: En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL.

 

Utilització de cookies

ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL utilitza cookies per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l’ús del lloc web www.musicartbarcelona.com -que sempre es pot també consultar i utilitzar de forma anònima i per permetre el funcionament d’alguns serveis. Les cookies que utilitza ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l’usuari ni es pot accedir mitjançant les mateixes en cap cas a les dades que l’usuari pugui tenir en el seu disc dur. La identitat de l’usuari mai és inserida directament en la cookie i per tant no és interceptable. Les úniques cookies no anònimes, és a dir, que permeten la identificació, només es poden assignar prèvia autorització de l’usuari quan desitja tenir identificació immediata per accedir a àrees restringides del lloc web sense que l’usuari insereixi manualment les seves claus. En tot cas, si l’usuari desitja que no s’instal·lin aquestes cookies té la possibilitat de configurar el seu navegador per impedir-ho sense que es produeixi cap alteració o modificació en l’ús del lloc web de ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL.

* Altres

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés per part de ESPAIS DE MUSICA JOSEFINE SL.

X